• z2778517843546_42e5d91fe75f8adcc90530c5f5d72b55_90b1f3a3af
 • z2736491285120_c0a8e633a8ea49fecbcf3ba4c497b6ef_f67b451f76
 • z2736445542991_279d322e441694cb536107fec44a1c7c_c095d0fe95
 • z2736473471269_7a4cd37e83b4849819f4f8827016b0f1_04ed51ee81
 • z2736539890121_520fee7bed91dbde972b1a4e60fb7dbc_e558ec2399
 • z2736550885448_3a2d530e7ba14226d3c46c3f6e59cc6c_189dc011cd
 • z2736483825988_1c666340e324b4ced783c822b95a01bb_534353eb93
 • z2736566138806_0bafd80ced322c7d53358b6dd847746d_0356ce148f
 • Cô Nguyễn Thị Thúy Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Quản lý
  • Điện thoại:
   0906784668
  • Email:
   Thuymaimnbh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng là cô Nguyễn Thị Thúy Mai - Sinh năm 1977, được bổ nhiệm theo quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thành phố Hà Tĩnh, vào ngành giáo dục năm 1997, có thời gian công tác là 24 năm trong đó làm cán bộ quản lý 15 năm, thời gian công tác tại trường mầm non Thạch Bình là 7 năm, có trình độ chuyên môn đại học sư phạm mầm non, là thạc sĩ quản lý giáo dục, có bằng trung cấp lý luận chính trị.

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Email:
   nguyenvanb.tentruong@tentinh.gov.vn